Általános Szerződési Feltételek

A www.buddhaoriginal.hu a VTM-PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-989485; székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46. adószáma: 24079855-2-42) (továbbiakban: “Buddha Original”)által közösen üzemeltetett, a www.buddhaoriginal.hu oldalon meghatározott szállítási területen melegétel kiszállítási szolgáltatás megrendelésére szolgáló weboldal. A Buddha Original a +36 70 670 60 81 telefonszámon érhető el, a Buddha Original postacíme: 1066 Budapest, Teréz körút 46. Kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival a fenti elérhetőségeken, illetőleg az hazhozszallitas@buddhaoriginal.hu e-mailcímen tud a Buddha Originallal kapcsolatba lépni. A v a megkeresésekre igyekszik a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.

A www.buddhaoriginal.hu használatának megkezdésével Ön elfogadja, hogy a www.buddhaoriginal.hu oldalon a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint érvényesen leadott megrendeléssel Ön a Buddha Original által forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó szerződéskötési ajánlatot tesz, amelynek a Buddha Original által történő visszaigazolásával Ön mint a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó és a Buddha Original között 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) szerinti fogyasztói szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) jön létre a www.buddhaoriginal.hu oldalon feltüntetett választék szerinti melegétel házhozszállításra a www.buddhaoriginal.hu oldalon meghatározott szállítási területekre.

A Szerződés a www.buddhaoriginal.hu weboldal mint a Rendelet 4.§ 11. pontja szerint távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz segítségével távollévők közötti szerződésként jön létre, azaz a kizárólag Buddha Original által forgalmazott termékek érékesítésére, illetőleg házhozszállítási szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer (weboldal) keretében, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül.

Érvényes megrendelés a www.buddhaoriginal.hu oldalon történt regisztrációt követően lehetséges, a regisztrációs folyamat során Ön a nevének, a www.buddhaoriginal.hu oldalon meghatározott szállítási területen található rendelési címének valamint e-mailcimének és telefonszámának megadására köteles. Ön az adatainak a www.buddhaoriginal.hu oldalon történő megadásával kifejezetten és egyértelműen hozzájárul az adatainak a Buddha Original által történő kezeléséhez, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pont szerinti ügyfélkapcsolat keretében történő adatkezelésnek minősül. Az adatgyűjtésre, adatkezelésre a Buddha Original kizárólag a Szerződések létrejöttének, illetőleg teljesítésének érdekében jogosult, a kiszállítás teljesítése és az ételek árának beszedését bizonylatoló, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Art. 45. § szerinti bizonylat (nyugta) kiadása érdekében az ahhoz szükséges mértékben. A Buddha Original az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása nélkül nem küld Önnek reklámanyagokat, adatait a Szerződések teljesítésétől eltérő célra nem használja fel, azokat harmadik személyek számára nem adja át, nem teszi hozzáférhetővé.

A www.buddhaoriginal.hu weboldal a Buddha Original tulajdonát képezi, a regisztráció során megadott adatok tárolása Magyarországon, a DOTROLL KFT. (Cg.01-09-882068; székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) székhelyén üzemeltetett szerveren kerülnek eltárolásra.

A regisztrációt követően a www.buddhaoriginal.hu oldalon Önnek lehetősége van házhozszállításhoz a kosár tartalmát a www.buddhaoriginal.hu oldalon található részletes termékismertetők (továbbiakban: „Étlap”) alapján összeállítani, azon a rendelés alatt folyamatosan módosítani, és amikor végzett a kosár összeállításával, a kosár tartalmát véglegesíteni és a Buddha Original részére a www.buddhaoriginal.hu oldalon keresztük elektronikusan elküldeni, és ezáltal a házhozszállításra a Buddha Original részére ajánlatot tenni. Az Étlap az általános forgalmi adót is tartalmazó, az Ön által megrendelt termékek alapján ténylegesen fizetendő egységárakat tünteti fel. A Szerződés a Buddha Original által a regisztráció során megadott e-mailcímre küldött visszaigazolással jön létre.

A www.buddhaoriginal.hu oldalon a regisztrációt követően leadott megrendeléssel egyenértékű, szintén távollévők közötti fogyasztói szerződés jön létre a +36 70 670 60 81 telefonszámon megadott megrendelések esetében is, azzal, hogy a szerződés a telefonon történő megrendelés esetén azonnal, külön írásbeli visszaigazolás nélkül létrejön. Tájékoztatjuk, hogy a telefonon megott adatok a www.buddhaoriginal.hu oldalon a regisztráció során megadott adatoktól eltérően nem kerülnek tárolásra, megőrzésre.

A rendelés feladására a www.buddhaoriginal.hu oldalon hétfőtől vasárnapig 11:00-22:00 óra között. A Szerződés alapján megrendelt ételek kiszállítására a Szerződés létrejöttét követő legfeljebb 180 percen belül kerül sor az Ön által megadott, a www.buddhaoriginal.hu oldalon meghatározott szállítási területen található szállítási címre. A Buddha Original kizárja a felelősségét a közúti forgalmi viszonyok következtében felmerült késedelmes teljesítésért.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. § szerinti, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának megfelelő kizárólag az Ön kérése esetén kerül kiállításra a Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról, és kizárólag az Ön által megadott adatok alapján. Mint adatszolgáltató az Ön kötelezettsége és felelőssége, hogy valós adatok kerüljenek megadásra. Az adatkezelés időbeli hatálya az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott 5 évig tart.

A fentiek szerint létrejött Szerződés teljesítése során a kapcsolattartás a +36 70 670 60 81 telefonszámon keresztül történik, a Buddha Original biztosítja, hogy Önt a hívásért az Ön előfizetése szerinti díjakat meghaladóan emelt díj nem terheli.

A Szerződés alapján a Buddha Original által teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetésére sor kerülhet a rendelés beküldésével egyidejűleg bankkártyás fizetéssel, vagy a kiszállítás során az ételfutárnál készpénzzell.

Tájékoztatjuk, hogy a Szerződés megkötését követően Ön a Szerződés teljesítésétől nem jogosult elállni, figyelemmel a Rendelet 29. § (1) d) pontjára.

A Buddha Original által értékesített ételek minőségért és a termékek kiszállításának szakszerűségéért szavatosságot vállal, azaz amennyiben az Ön által megadott, a www.buddhaoriginal.hu oldalon meghatározott szállítási területen szállítási címen átvett ételek minőségével kapcsolatosan bármilyen minőségi kifogás merül fel, úgy Ön köteles ezen igényét a hiba felismerésétől számított legkorábbi időpontban a Buddha Original részére jelezni. A szatossági igények érvényesítésére és kezelésére a Ptk. rendelkezései alkalmazandók, azzal, hogy a www.buddhaoriginal.hu oldalon történő regisztráció megkezdésével Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Buddha Original a békéltető eljárás keretében kívánja a vitás kérdéseket megoldani, ennek sikertelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a Felek.

Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb felhasználói élményért. További információk

Üzenj nekünk

0